sobota, 26 listopada 2011

Spotkanie - 24 listopada 2011

Na ostaniem naszym spotkaniu z Panią Marią Danielewską, mówiliśmy o komunikacji.

Aby komunikacja była właściwa, powinna być:
• Otwarta
• Gotowa na zmiany
• Akceptaceptująca różności ( lojalność, prawda o mnie i innych)

Komunikacja nie możne przebiegać w formie rozkazów (udowadniania sobie swoich racji).

Zagrożenia dla właściwej komunikacji:

• Generalizowanie (sądy, wizje)
• Projekcja (dostrzeganie w innych swoich wad, oskarżanie)
• Negacja ( krytyka zachowań, postawy)
• Mechanizm „kata” ( ciągłe ocenianie,postawa mająca na celu wzbudzanie poczucia winy)
• Brak umiejętności rozstawania się

W małżeństwie każdy z osobna powinien mieć możliwość osobistego rozwoju.

Zasady pomocy w odnowieniu małżeństwa:

• Zaczynam od pracy nad sobą
• Zostawiam historię ( to co było) za sobą (przebaczam sobie i współmałżonkowi, odpuszczam urazy, zemstę, przechodzę do czynu)

Gdy małżonkowie zobaczą, że zaistniałe trudności ich rozwijają, to istnieje możliwość by zacząć wszystko „od nowa”.