niedziela, 24 października 2010

Drugie spotkanie - 20 październik 2010

Modlitwą o uzdrowienie małżeństwa rozpoczęliśmy drugie spotkanie naszego Ogniska.
Podzieliliśmy się wszyscy tym co przeżyliśmy i przeżywamy w naszym życiu.
Każdy z nas tego bardzo potrzebował, by podzielić się swoimi doświadczeniami, czasem bólem, ale też większymi czy mniejszymi zwycięstwami, za co wszyscy dziękowaliśmy Panu Bogu.

Rozważyliśmy w trakcie tych rozmów fragment z:
1 Listu do Koryntian ( 7, 7-11)
"7 Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki. 8 Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie, jeśli pozostaną jak i ja. 9 Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć. 10 Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża! 11 Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech nie oddala żony".

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Chwała Panu!